Zacheüs werd een kind van Abraham

Artikel over het verhaal van Zacheüs die, door vruchten van bekering voort te brengen, een kind van Abraham werd

Onder christenen is veel te doen over het joodse volk. Er zijn verschillende opvattingen en het blijkt dat deze heel gevoelig kunnen liggen, daarom zal ik proberen voorzichtig te zijn in wat ik hierover schrijf. Ook omdat het een kwestie is waarvan men niet zomaar kan claimen de waarheid in pacht te hebben. Waar ik wel duidelijk in wil zijn, is mijn zorg om de ogenschijnlijke verering van joden en Israël. Dit is een gevaar dat op de loer ligt en onze ziel en die van de joden kan schaden. Het is belangrijk om hier waakzaam voor te zijn, ondanks dat ik als christen altijd al een bepaalde sympathie voor joden en Israël heb gehad. Aan de hand van het verhaal van Zacheüs zal ik proberen duidelijk te maken wat ik bedoel.

Zacheüs

Het verhaal van Zacheüs is te vinden in Lucas 19,1-10. Zacheüs was een oppertollenaar. Dat betekent dat hij voor de Romeinen, de bezetter, werkte. Hij had ‘goed’ carrière gemaakt en had het geschopt tot oppertollenaar en was enorm rijk geworden. Toch was hij nieuwsgierig naar zijn volksgenoot Jezus over wie er allerlei verhalen rondgingen. Zoals dat Jezus de joodse Messias was en dat hij de joden zou bevrijden van de Romeinen, maar ook over allerlei wonderen die Jezus zou hebben verricht. Wat Zacheüs precies bewoog staat niet vermeldt in Lucas 19, maar terwijl een hele menigte zich om Jezus verdringt, kiest Jezus juist Zacheüs uit om bij te verblijven. Zacheüs, die in een boom was geklommen om Jezus te kunnen zien, ontvangt hem met blijdschap. Terwijl zijn volksgenoten staan te morren, gebeurt er in het huis van Zacheüs een wonder.

Een zoon van Abraham

Tijdens de maaltijd staat Zacheüs op om een statement te maken. Hij weet dat zijn volksgenoten hem niet mogen en dat hij veel te verliezen heeft. Toch doet hij geen poging om zichzelf te verdedigen en zijn daden te rechtvaardigen. Hij had er gebruik van kunnen maken dat Jezus bij hem in huis was gekomen om te beweren dat het met hem wel goed zat, maar zijn woorden zijn verre van dat alles. Doordat Jezus in zijn huis kwam, veranderde zijn leven. Zacheüs staat daarom op om mee te delen dat hij de helft van zijn bezittingen aan de armen geeft en aan ieder die hij wat heeft afgeperst, geeft hij het vierdubbel terug. Dat laatste is veel meer dan de voorgeschreven 20 procent volgens de Wet (Leviticus 5,20-26 of volgens bijvoorbeeld de nummering van de HSV Leviticus 6,1-7). Hierop verklaart Jezus dat het huis van Zacheüs redding ten deel is gevallen, omdat Zacheüs ook een zoon van Abraham is. Dat is eigenlijk een vreemde opmerking. Iedereen kon weten dat Zacheüs een nakomeling van Abraham is, omdat hij besneden zal zijn geweest. Maar Jezus doelde hiermee niet op uiterlijke zaken, maar op de innerlijke verandering van het hart (Romeinen 2,28-29).

Verkondig het Evangelie!

Wat moeten wij met dit verhaal in de 21ste eeuw en wat maakt dit uit voor onze verhouding tot de joden vandaag de dag? Ik denk dat je vooral bij jezelf moet nagaan of je ook innerlijk bent veranderd. Het gaat er niet om of je vroom naar de kerk gaat of trouw goede doelen steunt, maar dat je leven veranderd is doordat Jezus in je hart is komen wonen. Net als bij Zacheüs gaat het er niet om wat je afkomst is, maar dat je vruchten van bekering voortbrengt (zie ook Matteüs 3,7-9 en Romeinen 9,6-8).
Wat betreft onze houding tot de joden is er een vergelijkbare les te leren. Zoals ik al eerder aangaf, is het niet vreemd om sympathie voor de joden te hebben. Paulus schrijft ook in Romeinen 3,1-2 dat het zeker een voordeel is om jood te zijn. Daarnaast schrijft Paulus ook duidelijk dat joden uiteindelijk te kort komen ten opzichte van God, omdat ze in de macht van de zonde geboren zijn, net als iedereen behalve Jezus (Romeinen 3,9-18). De enige hoop voor ieder mens is Jezus Christus (Romeinen 3,21-26 en Romeinen 8,24-25). Daarom moeten wij oppassen dat onze liefde voor de joden niet uitgroeit tot een soort verering. Ten eerste maken wij hen dan tot een afgod en loopt onze ziel gevaar. Daarnaast kan het respect voor de joden uitgroeien tot een tolerantie van het judaïsme. Dit brengt het gevaar met zich mee dat de joden niet verteld wordt over de redding door Jezus Christus. Daarentegen behoren wij uit liefde juist de joden en alle volken het Goede Nieuws van Jezus Christus te verkondigen, dat men alleen door geloof gerechtvaardigd wordt (Romeinen 3,29-30). Net als Petrus moeten wij stellig verkondigen dat er buiten Jezus, de gekruisigde en opgestane Messias, geen redding is (Handelingen 4,8-12). Dan pas kan men diep in het hart worden geraakt en zullen er mogelijk weer duizenden joden worden gered zoals met Pinksteren (Handelingen 2,37-41).

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, stuur ons je bericht via het contact formulier

%d bloggers liken dit: