Vanmorgen werd er tijdens de kerkdienst het Heilig Avondmaal gevierd. Tijdens deze dienst werd er gepreekt over Mattheüs 3,1-6 en 3,13-17. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de bediening van Johannes de Doper en de doop van Jezus. In de preek kwam aan bod dat het voor Johannes de Doper net zo vreemd moet zijn geweest dat Jezus zich wilde laten dopen, als dat Jezus die dienst aan zou willen gaan aan het Avondmaal. Dit vond ik wel een fascinerende vergelijking, behalve dat er voor Jezus een goede was om zich te laten dopen. Sterker nog, ik geloof dat Jezus’ werk op aarde niet compleet was zonder Zijn doop, Hij zegt niet voor niets dat het goed is om het te laten gebeuren om “Gods gerechtigheid te vervullen”. Read More

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” is bekend als het ‘Shema Israël’ en komt uit Deuteronomium 6,4 (HSV). Jezus haalt dit Shema ook aan als Hem wordt gevraagd wat het belangrijkste gebod is (zie: Marcus 12,29). Ook lijkt Paulus dit Shema aan te halen in 1 Korintiërs 8,6 wanneer hij stelt dat er één God is (de Vader) en één Heer (Jezus Christus). Maar hoe zit dit dan? Als er maar één God is, dan kan Jezus toch niet ook God zijn? Read More

Onder christenen is veel te doen over het joodse volk. Er zijn verschillende opvattingen en het blijkt dat deze heel gevoelig kunnen liggen, daarom zal ik proberen voorzichtig te zijn in wat ik hierover schrijf. Ook omdat het een kwestie is waarvan men niet zomaar kan claimen de waarheid in pacht te hebben. Waar ik wel duidelijk in wil zijn, is mijn zorg om de ogenschijnlijke verering van joden en Israël. Dit is een gevaar dat op de loer ligt en onze ziel en die van de joden kan schaden. Het is belangrijk om hier waakzaam voor te zijn, ondanks dat ik als christen altijd al een bepaalde sympathie voor joden en Israël heb gehad. Aan de hand van het verhaal van Zacheüs zal ik proberen duidelijk te maken wat ik bedoel. Read More