“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” is bekend als het ‘Shema Israël’ en komt uit Deuteronomium 6,4 (HSV). Jezus haalt dit Shema ook aan als Hem wordt gevraagd wat het belangrijkste gebod is (zie: Marcus 12,29). Ook lijkt Paulus dit Shema aan te halen in 1 Korintiërs 8,6 wanneer hij stelt dat er één God is (de Vader) en één Heer (Jezus Christus). Maar hoe zit dit dan? Als er maar één God is, dan kan Jezus toch niet ook God zijn? Read More

Advertenties

Onder christenen is veel te doen over het joodse volk. Er zijn verschillende opvattingen en het blijkt dat deze heel gevoelig kunnen liggen, daarom zal ik proberen voorzichtig te zijn in wat ik hierover schrijf. Ook omdat het een kwestie is waarvan men niet zomaar kan claimen de waarheid in pacht te hebben. Waar ik wel duidelijk in wil zijn, is mijn zorg om de ogenschijnlijke verering van joden en Israël. Dit is een gevaar dat op de loer ligt en onze ziel en die van de joden kan schaden. Het is belangrijk om hier waakzaam voor te zijn, ondanks dat ik als christen altijd al een bepaalde sympathie voor joden en Israël heb gehad. Aan de hand van het verhaal van Zacheüs zal ik proberen duidelijk te maken wat ik bedoel. Read More

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is algemeen bekend. Deze gelijkenis wordt vaak aangehaald om erop te wijzen dat Jezus ons leert dat wij onze naasten lief moeten hebben. Maar er valt meer te halen uit deze gelijkenis uit Lucas 10,30-37. Wanneer men goed de inhoud van de gelijkenis leest en de context bekijkt, wordt ons duidelijk wat Jezus bedoelde voor de joden toen en spreekt de gelijkenis ook nog meer voor ons vandaag. Read More