Volg een van onze online trainingen en wordt opgebouwd in je geloof en leer Jezus nog beter kennen.

Read More

Wat moet men met een website over Jezus in een tijd waarin religie als irrelevant of als gevaarlijk wordt gezien?

Read More