Vanmorgen werd er tijdens de kerkdienst het Heilig Avondmaal gevierd. Tijdens deze dienst werd er gepreekt over Mattheüs 3,1-6 en 3,13-17. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de bediening van Johannes de Doper en de doop van Jezus. In de preek kwam aan bod dat het voor Johannes de Doper net zo vreemd moet zijn geweest dat Jezus zich wilde laten dopen, als dat Jezus die dienst aan zou willen gaan aan het Avondmaal. Dit vond ik wel een fascinerende vergelijking, behalve dat er voor Jezus een goede was om zich te laten dopen. Sterker nog, ik geloof dat Jezus’ werk op aarde niet compleet was zonder Zijn doop, Hij zegt niet voor niets dat het goed is om het te laten gebeuren om “Gods gerechtigheid te vervullen”. Read More

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” is bekend als het ‘Shema Israël’ en komt uit Deuteronomium 6,4 (HSV). Jezus haalt dit Shema ook aan als Hem wordt gevraagd wat het belangrijkste gebod is (zie: Marcus 12,29). Ook lijkt Paulus dit Shema aan te halen in 1 Korintiërs 8,6 wanneer hij stelt dat er één God is (de Vader) en één Heer (Jezus Christus). Maar hoe zit dit dan? Als er maar één God is, dan kan Jezus toch niet ook God zijn? Read More

Vorige week zondag kwam mijn vrouw enthousiast thuis uit de kerk. Ze had een erg goede dienst gehad en was met name door de viering van het Avondmaal erg bemoedigd. Ik was zelf thuis gebleven, omdat ik niet lekker was. Dat mijn vrouw zo was geraakt door God, verheugde mij enorm. Daarnaast moest ik ook denken aan hoe God mij een paar jaar geleden middels het Avondmaal had bemoedigd. Read More