Help mee

Help mee Experience Jesus
Het belangrijkste wat je kunt doen om het werk van Experience Jesus te steunen, is bidden.

Als je voor ons bidt, denk dan in ieder geval aan het volgende:

  1. Dank God voor het werk en de zegen van Experience Jesus;
  2. Bid dat het team nederig de weg zal gaan die God zegent, zodat zij niet in eigen kracht zal werken;
  3. Bid dat iedere aanval van de Vijand tegen dit werk gebroken zal worden, zodat het team vrij zal zijn om Gods werk te doen;
  4. Vraag God wat jij kan doen voor de opbouw van Gods Koninkrijk door dit werk of op een andere manier.

Dank voor je gebed. Dit is echt het beste wat je kunt doen om een verschil te maken voor dit werk. Als je op de hoogte wilt blijven van dit werk en gerelateerde gebedsverzoeken wilt ontvangen, meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Het zou ons erg helpen wanneer je met behulp van deze nieuwsbrief met ons meebidt. Daarnaast zou het toch mooi zijn wanneer je leest dat je gebeden verhoort worden wanneer je de nieuwsbrief ontvangt? De nieuwsbrief zal niet worden gebruikt om te vragen om financiële steun.

Wanneer je geleid wordt door God (op wat voor manier dan ook) om ons financieel te steunen, kun je online geven en ook op die manier ons helpen om Gods Koninkrijk uit te breiden in Nederland.