Een paar jaar geleden was mijn vrouw genezen van pijn in haar rug. Ze vertelde dat ze het idee had dat een ruggenwervel scheef zat. Aangezien ze fysiotherapeut is, kon zij mij dat ook laten voelen. Vervolgens ging ik voor haar bidden en beval de wervel in Jezus’ naam om op de juiste plek te gaan zitten. Read More

Wat moet men met een website over Jezus in een tijd waarin religie als irrelevant of als gevaarlijk wordt gezien? Read More