Ons verhaal

Over Experience Jesus
Roelof J. Meijer heeft Experience Jesus opgericht omdat het zijn verlangen is dat iedereen weet hoe geweldig het is om met Jezus te leven.

Roelof groeide op in een christelijk gezin. Hij zag zichzelf ook als christen, maar had eigenlijk geen echte relatie met Jezus. Tijdens zijn studie in Delft begon hij serieus de Bijbel te bestuderen. Eerst raakte hij hiervan diep bezorgd, omdat hij niet wist of hij eeuwig leven had. Na een moeilijke tijd waarin hij worstelde met zijn geloof, raakte hij in de put door verschillende gebeurtenissen. Op dat moment luisterde hij het lied: “Groot is uw trouw, O Heer.” Dit lied raakte hem enorm omdat het sprak van Gods trouw, ondanks dat iemand ontrouw is. Door dit lied ervoer Roelof Gods genade in zijn hart. Hij wist wat genade was omdat hij dat geleerd had in de kerk, maar op dat moment werd hij door die goede genade in zijn hart geraakt en veranderde zijn leven.

Sindsdien heeft Roelof het verlangen om met anderen te delen hoe geweldig het is om met Jezus te leven. Ook omdat Roelof onder andere door genezing en bevrijding nog meer is gaan ervaren hoe werkelijk en belangrijk Jezus is. Daarom heeft hij zich op verschillende manieren ingezet om over Jezus te kunnen getuigen. Onder andere heeft hij diverse Alpha-cursussen geleid en heeft hij meegedraaid met een gebedspraktijk voor genezing. Door deze ervaringen is hij erg gegroeid in levend en praktisch geloof. Naast deze praktische ervaring in het delen van zijn geloof, is Roelof ook enorm gegroeid door het volgen van een parttime Bijbelschool en een traineeship als studentwerker. Hierdoor groeide hij nog meer en werd hij vooral sterker in zijn geloof. Uiteindelijk leidde God Roelof om Experience Jesus te starten in maart 2018.

Experience Jesus startte in het Engels als “who is Jesus really?!” Dit veranderde al snel in “Experience Jesus” en sinds het voorjaar van 2019 is overgegaan naar het Nederlands. Voor dit laatste is gekozen nadat God vanaf het begin van dat jaar in periodes van gebed en vasten steeds duidelijker maakte hoe dit werk meer vrucht en zegen kon voortbrengen. Het focussen op Nederland was één van de zaken die God inspireerde. Ook andere zaken zijn van harte veranderd of vernieuwd in vertrouwen op Gods leiding en de vrucht die hij geeft.