Onze missie

Over Experience Jesus
Onze missie: “Wij geloven dat het voor iedereen relevant en essentieel is om Jezus persoonlijk te kennen en te volgen. Wij zien het als onze taak om Hem kenbaar te maken en om mensen te helpen met het volgen van Hem.”

Iedereen die verlangt naar Jezus willen wij helpen om Jezus persoonlijke te kennen en zijn realiteit te ervaren. Wij hopen op deze manier velen te helpen aan een betere relatie met Jezus. Daarnaast zien wij ernaar uit om iedereen te trainen die God wil dienen door Jezus kenbaar te maken, zodat nog meer mensen Jezus persoonlijk zullen ervaren en kennen. Zo willen wij door de kracht van de Heilige Geest en door Gods leiding ons inzetten voor de opbouw en groei van het Koninkrijk van God.

Ons doel is niet om kerkverbanden en denominaties te veroordelen. Ons doel is juist om mensen dichter bij Christus te brengen en op te bouwen in geloof, ongeacht hun achtergrond. Wij zien ernaar uit om samen met kerken en gemeentes het Koninkrijk van God te bouwen. Door met de liefde en kracht van de Heilige Geest het Goede Nieuws bekend te maken, hopen wij tot steun te zijn.