Onze missie

Over Experience Jesus
Onze missie: “Wij geloven dat het voor iedereen relevant en essentieel is om Jezus persoonlijk te kennen en te volgen. Wij zien het als onze taak om Hem kenbaar te maken en om mensen te helpen met het volgen van Hem.”

Wij willen iedereen die verlangt naar Jezus helpen om Hem ook te ervaren, zodat diegene ook de realiteit van Jezus leert kennen. Wij hopen op deze manier velen te helpen om een persoonlijke relatie met Jezus te beginnen. Daarnaast zien wij er naar uit om iedereen die God wil dienen te trainen om Jezus kenbaar te maken aan mensen om hem/haar heen, zodat nog meer mensen Jezus persoonlijk zullen ervaren en kennen. Wij willen zo door de kracht van de Heilige Geest en door Gods leiding en voorziening het Koninkrijk van God uitbreiden en velen inspireren en opbouwen tot krachtige getuigen van Jezus.

Ons doel is om mensen dichter bij Christus te brengen en op te bouwen in geloof, ongeacht hun achtergrond. Kerkverbanden of denominaties willen wij niet veroordelen, maar wij verlangen er juist naar om samen met hen het Koninkrijk van God te bouwen en elkaar te steunen door met liefde en respect en met de kracht van de Heilige Geest het Goede Nieuws van Jezus bekend te maken.