Privacyverklaring

Experience Jesus hecht er veel waarde aan dat privacy worden gerespecteerd. Daarom zet Experience Jesus zich ervoor in dat de persoonlijke informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk en goed behandeld wordt. In deze privacyverklaring informeert Experience Jesus je over de manier waarop Experience Jesus je persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen. Deze privacyverklaring is heeft alleen betrekking op de diensten die door Experience Jesus worden aangeboden op http://experiencejesus.live.

1. Doel en verwerking

Experience Jesus verzameld en verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer daar toestemming voor is gegeven. Experience Jesus zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen. Je gegevens zullen nooit worden gebruikt om te vragen om financiële steun.

1.1 Persoonsgegevens en persoonlijke informatie
Wanneer wij berichten (vragen/opmerkingen, gebedsverzoeken, getuigenissen, uitnodigingen, aanmeldingen voor onze online trainingen en onze nieuwsbrief) via onze website ontvangen, zullen wij de persoonsgegevens en persoonlijke informatie niet delen met derden in verband met de mogelijke persoonlijke inhoud van deze berichten. Behalve wanneer je daar expliciet en schriftelijk toestemming voor geeft of omdat wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

1.2 Nieuwsbrief
Abonnees op onze nieuwsbrief ontvangen deze elke maand. In deze nieuwsbrief vind men informatie over ontwikkelingen van het werk van Experience Jesus en informatie over artikelen en media op onze website. In de nieuwsbrief is een link te vinden om je af te melden voor onze nieuwsbrief.

1.3 Uitnodigingen
Wanneer wij een uitnodiging ontvangen om te helpen op een evenement als spreker of door een workshop te geven, zullen wij de informatie met betrekking tot het evenement waarvoor de uitnodiging geldt alleen delen met derden wanneer je daar expliciet en schriftelijk toestemming voor geeft of omdat wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

1.4 Online trainingen
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze online trainingen, geef je daarmee toestemming om een profiel met jouw gegevens aan te maken op ons online trainingsplatform op www.pluvo.co. Informatie die je deelt tijdens onze trainingen zullen wij niet delen met derden. Behalve wanneer je daar expliciet en schriftelijk toestemming voor geeft of omdat wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Je profiel zal actief blijven, zolang je actief je training volgt. Hierna zal je profiel 3 maanden bewaard blijven en vervolgens worden verwijderd. Experience Jesus is niet verantwoordelijk voor hoe http://www.pluvo.co met je gegevens omgaat. Kijk voor meer informatie op https://www.pluvo.co/privacy.

1.5 Geef
Wij verzamelen en bewaren geen gegevens van onze donateurs. Onze giften lopen via www.whydonate.nl. De giften aan ons worden maandelijks door whydonate uitbetaald, dus wij ontvangen geen bankgegevens van je. Indien je je overige gegevens ook graag geheim houdt voor ons, kun je anoniem geven en wordt ons alleen het ontvangen bedrag gemeld. Experience Jesus is niet verantwoordelijk voor hoe http://www.whydonate.nl met je gegevens omgaat. Kijk voor meer informatie op https://www.whydonate.nl/algemene-voorwaarden-2/.

2. Beveiliging van gegevens

Experience Jesus maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot je gegevens en om misbruik van je gegevens te voorkomen.

3. Beschikbaarheid van je gegevens

Je kunt op elk moment om inzage vragen in je persoonsgegevens die wij verwerken. Daarnaast kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je ons contactformulier gebruiken.

4. Wijziging privacyverklaring

Experience Jesus behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige versie is bijgewerkt op 07 augustus 2019.

Wil je met ons in contact komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van je persoonsgegevens. Gebruik ons contactformulier om je bericht te sturen.