Wat wij geloven

Over Experience Jesus
Dit is waar wij voor staan bij Experience Jesus.

  • Wij geloven dat God de hemel en aarde in het begin goed heeft gemaakt door en voor het Woord, dat is Jezus (Genesis 1-2; Joh 1,1-3 10; 1 Korinthe 8,6; Kolossenzen 1,15-17).
  • Maar dat sinds de zondeval ieder mens gebukt gaat onder het werk van Satan en uit zichzelf te kort komt om eeuwig met God te leven (Genesis 3; Romeinen 3,9 23; Efeze 2,1-3; Kolossenzen 1,13; 1 Johannes 1,8 10; 3,10).
  • Wij geloven dat Jezus de Christus is, die mens is geworden om de macht van de zonde en de Satan te breken (Johannes 8,31-36; Romeinen 6; Kolossenzen 1,13-14; 1 Johannes 3,8).
  • Dat Jezus dit deed door het Koninkrijk van God te brengen op aarde en door zichzelf op te offeren (Mattheüs 1,17; 11,12; 12,28; 20,28; Markus 1,14-15; 10,45; Lukas 8,1; 11,20; Johannes 10,14-15).
  • Dat door Jezus er vergeving is voor iedereen die gelooft, zijn zonden belijdt en zich van zijn zonden afkeert; dat er toegang is tot het Koninkrijk van God voor iedereen die opnieuw geboren wordt door zich te laten dopen in water en Geest, zuiver leeft en vasthoud aan zijn geloof in Jezus; en dat er genezing is van ziekte en pijn (Jesaja 53,3-6; Mattheüs 7,13-14 21-23; 18,3; Markus 10,15; Lukas 18,17; Johannes 3,3-6 16 36; Handelingen 2,38; Romeinen 1,17; 3,21-22; 1 Korinthe 6,9-11; Galaten 2,16; 5,16-25; Kolossenzen 1,13-14; Hebreeën 6,1-2; 1 Petrus 2,24-25; 2 Petrus 1,10-11; 1 Johannes 1,9; 2,12-14; 3,7-10).
  • Dat Jezus zichzelf en de komst van het Koninkrijk van God met kracht bekendmaakte door zieken te genezen en demonen uit te drijven en door vele andere tekenen (Mattheüs 4,23; 12,28; Markus 1,39; Johannes 20,30-31; Handelingen 10,38).
  • Dat Jezus’ opdracht voor al zijn volgelingen, als individu en als gemeente, is om zijn voorbeeld te volgen en met tekenen het Koninkrijk van God bekend te maken door de bekrachtiging van de Heilige Geest, de kracht die ook Jezus opwekte uit de dood (Mattheüs 10,1 6-8; 28,18-20; Markus 3,14-15; 6,7-13; 9,38-39;16,15-20; Lukas 9,1-6 49-50; 10,1-9 17-20; 24,44-49; Johannes 17,18; 20,21; Handelingen 1,8; 5,12; 1 Korinthe 4,20; Efeze 1,18-20; Kolossenzen 2,11-12).
  • Wij geloven dat het christenen met elkaar en met Jezus verenigt wanneer zij samenkomen in Jezus’ naam; zich toewijden aan een heilig leven; en zich inzetten om het Goede Nieuws van Jezus de Christus en het Koninkrijk van God bekend te maken (Mattheüs 18,20; 28,20; Markus 16,20; Johannes 13,34; 15,1-17; 17,20; Handelingen 2,42-47; 4,24-35; 1 Korinthe 10,16-17; 11,17-33; 12,12-13; 1 Johannes 2,3-14; 3,1-17 24; 4,7-16).