Artikel van Experience Jesus over dat Jezus God is aan hand van het 'Shema Israel'

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!”

“Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” is bekend als het ‘Shema Israël’ en komt uit Deuteronomium 6,4 (HSV). Jezus haalt dit Shema ook aan als Hem wordt gevraagd wat het belangrijkste gebod is (zie:… Read More