Artikel van Experience Jesus over Jezus' doop en de link met Grote Verzoendag

Jezus’ doop volgens het Oude Testament

Vanmorgen werd er tijdens de kerkdienst het Heilig Avondmaal gevierd. Tijdens deze dienst werd er gepreekt over Mattheüs 3,1-6 en 3,13-17. In dit Bijbelgedeelte gaat het over de bediening van Johannes de Doper en de doop van Jezus…. Read More